355 68 4000 110

 • English
 • Shqip
 • Rreth Nesh


  H&E Energy eshte nje kompani qe ju ofron sherbime te plota ne fushen e studimit, projektimit dhe ndertimit te linjave te fuqise mbitokesore dhe nentokesore, te stacioneve elektrike, kullave te telekomunikacionit dhe ndertimi industrial dhe civil i ndertesave te nje rangu te larte. Qellimi yne eshte qe te ofrojme siguri dhe cilesi te larte, gjithashtu zgjidhje praktike te sherbimeve qe operojme.  Importi dhe eksporti i materialeve elektrike dhe makinerive TL, TM dhe TU.  H&E Energy ka gjithashtu nje staf shume te kualifikuar, i cili tashme ka arritur me sukses zbatimin e shume projekteve inxhinierike. Gjithashtu ju ofrojme mbeshtetje dhe menaxhim te forte fale perkushtimit dhe eksperiences te stafit.

  AKTIVITETET KRYESORE TE KOMPANISE
  Ndertimi dhe montimi i Linjave Elektrike TL, TM, TU
  Ndertimi dhe montimi i Nenstacioneve Elektrike
  Projektimi i linjave Elektrike Ajrore & Nenstacioneve Elektrike
  Telekomunikacioni
  Ndertime Civile Industriale