355 68 4000 110

 • English
 • Shqip
 • Nenstacionet


  H&E Energy sh.p.k. kryen punët ndërtimore dhe lidhjet elektromekanike për realizimin e nënstacioneve të transformimit elektrik për tension të lartë dhe të mesëm.
  Puna për ndërtimin e nënstacioneve elektrike konsiston në ndërtimin e konstruksioneve të betonit të armuar, d.m.th. muret e kontrollit dhe / ose skermat, bazat për pajisjet elektrike, pjesët e fabrikës të nevojshme për të mbyllur pajisjet elektrike dhe telekontrollin elektromekanik, si dhe të gjitha aparatet të nevojshme për funksionimin e tyre.
  Stacioni energjitik prodhon energji, linjat e transmetimit marrin energjinë në nënstacionet ose stacionet e transformatorëve (kabinat) ku konvertohet nga një tension shumë i lartë në 130 KV. Prej këtu një rrjet tjetër drejton në kabina të vogla, të mesme / të ulëta të tensionit ku është konvertuar nga 130 kV në 66 KV ose tension të mesëm.
  Nënstacionet përfaqësojnë fazën e parë të shpërndarjes së energjisë: nga vija e transmetimit deri te nënstacioni. Linjat e energjisë transmetojnë energji, nënstacionet e konvertojnë atë.